You are not connected. Please login or register

Програмна схема за периода от 28 март до 3 април 2011 г.

Go down  Съобщение [Страница 1 от 1]

Admin

avatar
Admin
Понеделник / 28 март /
05.30 „Малката Ейми” – теленовела, еп. 38
06.30 „Сутрин с ТВ+4” – информационен блог
09.00 „Жената днес” – женско ток шоу
10.00 „Страстни предразсъдъци” – теленовела, еп. 20
11.00 „Когато се влюбя” – теленовела, еп. 71
12.00 „Новините” – обедна емисия
12.30 „Под юздите на любовта” – теленовела, еп. 118
13.30 „Желязна дама” – теленовела, еп. 103
14.30 „Призракът на Елена” – теленовела, еп. 68
15.30 „Презрение” – теленовела, еп. 87
16.30 „Братята” – теленовела, еп. 38
17.00 „Между любовта и желанието” – теленовела, еп. 63
18.00 „Кроше в сърцето” – теленовела, еп. 168
19.00 „Новините” – централна емисия
20.00 „Повече от живота” – сериал, еп. 45
21.30 „Къде е Елиса?” – теленовела, еп. 104
22.00 „Новините” – късна емисия
22.30 „Съседи” – сериал, еп. 39
23.00 „Реба” – комедиен сериал, еп. 14 /3 сезон/
23.30 „Доживотни мъки” – комедиен сериал, еп. 118
00.00 „Животът е такъв” – сериал, еп. 203
00.30 „Трима братя, три сестри” – теленовела, еп. 60
01.30 „Безчувствена жена” – теленовела, еп. 172
02.30 „Семейното гнездо” – сериал, еп. 60
03.00 „Жената в огледалото” – теленовела, еп. 60
04.00 „Приятели” – комедиен сериал, еп. 12 /3 сезон/
04.30 „Страсти” – сериал, еп. 418

Вторник / 29 март /
05.30 „Малката Ейми” – теленовела, еп. 39
06.30 „Сутрин с ТВ+4” – информационен блог
09.00 „Жената днес” – женско ток шоу
10.00 „Страстни предразсъдъци” – теленовела, еп. 21
11.00 „Когато се влюбя” – теленовела, еп. 72
12.00 „Новините” – обедна емисия
12.30 „Под юздите на любовта” – теленовела, еп. 119
13.30 „Желязна дама” – теленовела, еп. 104
14.30 „Призракът на Елена” – теленовела, еп. 69
15.30 „Презрение” – теленовела, еп. 88
16.30 „Братята” – теленовела, еп. 39
17.00 „Между любовта и желанието” – теленовела, еп. 64
18.00 „Кроше в сърцето” – теленовела, еп. 169
19.00 „Новините” – централна емисия
20.00 „Кръстопът” – сериал, еп. 13
21.30 „Къде е Елиса?” – теленовела, еп. 105
22.00 „Новините” – късна емисия
22.30 „Съседи” – сериал, еп. 40
23.00 „Реба” – комедиен сериал, еп. 15 /3 сезон/
23.30 „Доживотни мъки” – комедиен сериал, еп. 119
00.00 „Животът е такъв” – сериал, еп. 204
00.30 „Трима братя, три сестри” – теленовела, еп. 61
01.30 „Безчувствена жена” – теленовела, еп. 173
02.30 „Семейното гнездо” – сериал, еп. 61
03.00 „Жената в огледалото” – теленовела, еп. 61
04.00 „Приятели” – комедиен сериал, еп. 13 /3 сезон/
04.30 „Страсти” – сериал, еп. 419

Сряда / 30 март /
05.30 „Малката Ейми” – теленовела, еп. 40
06.30 „Сутрин с ТВ+4” – информационен блог
09.00 „Жената днес” – женско ток шоу
10.00 „Страстни предразсъдъци” – теленовела, еп. 22
11.00 „Когато се влюбя” – теленовела, еп. 73
12.00 „Новините” – обедна емисия
12.30 „Под юздите на любовта” – теленовела, еп. 120
13.30 „Желязна дама” – теленовела, еп. 105
14.30 „Призракът на Елена” – теленовела, еп. 70
15.30 „Презрение” – теленовела, еп. 89
16.30 „Братята” – теленовела, еп. 40
17.00 „Между любовта и желанието” – теленовела, еп. 65
18.00 „Кроше в сърцето” – теленовела, еп. 170
19.00 „Новините” – централна емисия
20.00 „Долината на слънцето” – сериал, еп. 100
21.00 „Актьорите на България” – риалити шоу
22.00 „Новините” – късна емисия
22.30 „Съседи” – сериал, еп. 41
23.00 „Реба” – комедиен сериал, еп. 16 /3 сезон/
23.30 „Доживотни мъки” – комедиен сериал, еп. 120
00.00 „Животът е такъв” – сериал, еп. 205
00.30 „Трима братя, три сестри” – теленовела, еп. 62
01.30 „Безчувствена жена” – теленовела, еп. 174
02.30 „Семейното гнездо” – сериал, еп. 62
03.00 „Жената в огледалото” – теленовела, еп. 62
04.00 „Приятели” – комедиен сериал, еп. 14 /3 сезон/
04.30 „Страсти” – сериал, еп. 420

Четвъртък / 31 март /
05.30 „Малката Ейми” – теленовела, еп. 41
06.30 „Сутрин с ТВ+4” – информационен блог
09.00 „Жената днес” – женско ток шоу
10.00 „Страстни предразсъдъци” – теленовела, еп. 23
11.00 „Когато се влюбя” – теленовела, еп. 74
12.00 „Новините” – обедна емисия
12.30 „Под юздите на любовта” – теленовела, еп. 121
13.30 „Желязна дама” – теленовела, еп. 106
14.30 „Призракът на Елена” – теленовела, еп. 71
15.30 „Презрение” – теленовела, еп. 90
16.30 „Братята” – теленовела, еп. 41
17.00 „Между любовта и желанието” – теленовела, еп. 66
18.00 „Кроше в сърцето” – теленовела, еп. 171
19.00 „Новините” – централна емисия
20.00 „Копнежът на сърцето” – сериал, еп. 8
22.00 „Новините” – късна емисия
22.30 „Съседи” – сериал, еп. 42
23.00 „Реба” – комедиен сериал, еп. 17 /3 сезон/
23.30 „Доживотни мъки” – комедиен сериал, еп. 121
00.00 „Животът е такъв” – сериал, еп. 206
00.30 „Трима братя, три сестри” – теленовела, еп. 63
01.30 „Безчувствена жена” – теленовела, еп. 175
02.30 „Семейното гнездо” – сериал, еп. 63
03.00 „Жената в огледалото” – теленовела, еп. 63
04.00 „Приятели” – комедиен сериал, еп. 15 /3 сезон/
04.30 „Страсти” – сериал, еп. 421

Петък / 1 април /
05.30 „Малката Ейми” – теленовела, еп. 42
06.30 „Сутрин с ТВ+4” – информационен блог
09.00 „Жената днес” – женско ток шоу
10.00 „Страстни предразсъдъци” – теленовела, еп. 24
11.00 „Когато се влюбя” – теленовела, еп. 75
12.00 „Новините” – обедна емисия
12.30 „Под юздите на любовта” – теленовела, еп. 122
13.30 „Желязна дама” – теленовела, еп. 107
14.30 „Призракът на Елена” – теленовела, еп. 72
15.30 „Презрение” – теленовела, еп. 91
16.30 „Братята” – теленовела, еп. 42
17.00 „Между любовта и желанието” – теленовела, еп. 67
18.00 „Кроше в сърцето” – теленовела, еп. 172
19.00 „Новините” – централна емисия
20.00 „Къде е Елена?” – сериал, еп. 13
22.00 „Новините” – късна емисия
22.30 „Съседи” – сериал, еп. 43
23.00 „Реба” – комедиен сериал, еп. 18 /3 сезон/
23.30 „Доживотни мъки” – комедиен сериал, еп. 122
00.00 „Животът е такъв” – сериал, еп. 207
00.30 „Трима братя, три сестри” – теленовела, еп. 64
01.30 „Безчувствена жена” – теленовела, еп. 176
02.30 „Семейното гнездо” – сериал, еп. 64
03.00 „Жената в огледалото” – теленовела, еп. 64
04.00 „Приятели” – комедиен сериал, еп. 16 /3 сезон/
04.30 „Страсти” – сериал, еп. 422

Събота / 2 април /
05.30 "Финиъс и Фърб" - анимация, еп. 13 /1 сезон/
06.00 "Ким Суперплюс"- анимация, еп. 13 /1 сезон/
06.30 "Магьосниците от Уейвърли Плейс" - тийннейджърски сериал, еп. 13 /1 сезон/
07.00 "Съни на алеята на славата" - тийннейджърски сериал, еп. 13 /1 сезон/
07.30 "Забранено желание" - теленовела, еп. 51
08.30 "Лятото на любовта" - теленовела, еп. 41
09.30 "Тийннейджър" - предаване
10.00 "Брилянтин" - предаване
11.00 "Добрата съпруга" - сериал, еп. 13 /1 сезон/
12.00 "Доста малко лъжци" - сериал, еп. 13 /1 сезон/
13.00 "Росалинда" - теленовела, еп. 44
14.00 "Измамени жени" - теленовела, еп. 13
15.00 "Въпросите на Галена" - предаване
17.00 "Богати деца, бедни родители" - теленовела, еп. 119
18.00 "Доня Барбара" - теленовела, еп. 37
19.00 "Новините" - централна емисия
20.00 "Али МакБийл" - сериал, еп. 17 /2 сезон/
21.00 "Часът на смеха" - комедийно предаване
22.00 "Новините" - късна емисия
22.30 "Вендета" - екшън
00.30 "Голи и смешни" - комедийно предаване
01.00 "Д-р Хаус" - сериал, еп. 17 /3 сезон/
02.00 "Д-р Хаус" - сериал, еп. 18 /3 сезон/
03.00 "Вятър от долината" - сериал, еп. 13
04.30 "Анатомията на Грей" - сериал, еп. 3 /3 сезон/

Неделя / 3 април /
05.30 "Погрижи се за младата госпожица" - корейски сериал, еп. 13
06.30 "Отчаяни съпруги" - сериал, еп. 13 /1 сезон/
07.30 "Забранено желание" - теленовела, еп. 52
08.30 "Лятото на любовта" - теленовела, еп. 42
09.30 "Теленовелас" - предаване
10.00 "Любов и още нещо" - предаване
11.00 "Мария" - теленовела, еп. 13
12.00 "Пътешествие без посока" - туристическо предаване
12.30 "Животински свят" - предаване за животни
13.00 "Джо и Макс" – драма
15.00 "Лъжата" - сериал, еп. 13
16.30 "Нощен пламък" - сериал, еп. 13
18.00 "Грозната Бети" - сериал, еп. 13 /1 сезон/
19.00 "Новините" - централна емисия
20.00 "Шеметна надпревара 3" - риалити шоу
22.00 "Новините" - късна емисия
22.30 "Мулето" – драма
00.30 "Бандини" - сериал, еп. 53
01.00 "Арестуван за развитие" - сериал, еп. 1
02.00 "Арестуван за развитие" - сериал, еп. 2
03.00 "Лъжата" - сериал, еп. 13 /п/
04.30 "Анатомията на Грей" - сериал, еп. 4 /3 сезон/

Вижте профила на потребителя http://tv4bgbg.bulgarianforum.net

Върнете се в началото  Съобщение [Страница 1 от 1]

Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите